invert-default-slider-image

Hotel Holiday Inn, Łodź

26-27 października 2018

Program

Uprzejmie informujemy, że szczegółowy program jest w trakcie opracowania.

Tematyka i forma konferencji

Tematyka spotkania obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem alergii m.in. alergię i nadwrażliwość pokarmową, anafilaksję, immunoterapię swoistą, alergiczne choroby oczu, nowe leki i inhalatory w leczeniu astmy i POChP.
Konferencja ma formę wykładów wspólnych dla wszystkich i interaktywnych warsztatów przeprowadzanych w 2 grupach.

Uwaga:
W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.
Zostaną one zaznaczone w momencie opublikowania programu szczegółowego Konferencji.

Piątek 26.10.2018

14.00-16.00 Rejestracja
16.00-16.20
Prawie wszystko opiera się na prawie. Co powinien wiedzieć lekarz zajmujący się terapią astmy?
dr hab. n. med. prof. nadzw. Justyna Zajdel-Całkowska
Sandoz
16.20-17.20
Nowe technologie w rękach lekarza alergologa i pulmonologa
prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak, dr n. med. Piotr Dąbrowiecki
Sandoz
17.20-18.00
Myślisz, że nie możesz nic zmienić ? Zmień myślenie! Kształtowanie postaw pacjentów
lek. psycholog Dariusz Delikat
Sandoz
18.00-18.20 Przerwa kawowa
18.20-18.40
Nowoczesna, molekularna diagnostyka alergii.
mgr Michał Podkalicki
Sandoz
18.40-19.10
Immunoterapia alergenowa – co mówią badania, a co pokazuje praktyka.
prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Sandoz
19.10-19.40
Ring: alergolog – prof. Piotr Kuna vs. kardiolog – prof. Jerzy K. Wranicz
 
20.00-22.00 Kolacja

14.00-20.30 Godziny pracy recepcji konferencyjnej
16.00-20.00 Godziny otwarcia wystawy medycznej

 

Sobota 27.10.2018

09.00-09.30
Mepolizumab: Praktyczne aspekty kwalifikacji pacjentów do programu lekowego – wykład interaktywny
dr n. med. Bogna Buttler
Sandoz
09.30-10.00
Astma ciężka czy trudna do leczenia?
dr n. med. Krzysztof Byśkiniewicz
Sandoz
10.00-10:30
Atopowe Zapalenie Skóry u dzieci i dorosłych.
dr hab. n. med. Magdalena Trzeciak
Sandoz
10.30-10:45 Przerwa techniczna – podział na grupy warsztatowe
  Panel 1 Panel 2
10.45-11.45 W1 W2
11.45-12.45 W2 W1
12.45-13.45 W3 W4
13.45-14.45 Lunch
14.45-15.45 W4 W3
15.45-16.45
Alergia, astma a sport u dzieci
prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik
 

Warsztaty:

W1 – Immunoterapia podjęzykowa – fakty i mity z punktu widzenia alergologa praktyka, dr n. med. Witold Bartosiewicz
Sandoz
W2 – Jak w praktyce dobierać dawkę wGKS w astmie? – warsztat interaktywny, prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Sandoz
W3 – Diagnostyka alergologiczna: Analiza tlenku azotu (FeNO)/Techniki oscylacji wymuszonych (FOT) dr Liwia Starczewska-Dymek
Sandoz
W4 – Jak poprawić jakość opieki nad pacjentem w trakcie immunoterapii, prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Sandoz

8.00-17.00 Godziny pracy recepcji konferencyjnej
8.30-17.00 Godziny otwarcia wystawy medycznej


Punkty edukacyjne

Za udział w Konferencji zostanie przyznane 9,5 punktu edukacyjnego.