invert-default-slider-image

Hotel Holiday Inn, Łodź

25-26 października 2019

Zaproszenie

rafał-pawliczak1

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Alergologia Bez Krawata weszła już w wiek przedszkolny. Zapraszam Państwa na czwartą konferencję z tego cyklu. Trzy poprzednie spotkały się z dużym Państwa zainteresowaniem i odzewem. Jest to jedyna konferencja w Polsce, której program układają wyłącznie Uczestnicy. Tym razem poprosiliście Państwo aż o 8 rozmaitych obszarów tematycznych. Spełniając Państwa życzenia, chcemy poruszyć problem diagnostyki w alergii na pokarmy z wykorzystaniem najnowszych metod diagnostycznych, w tym diagnostyki komponentowej. Podnosiliście Państwo trudności z dostępem do testów skórnych, stąd wykład dotyczący alternatyw diagnostycznych w alergologii i zaufania do nich. Kilka sesji zostanie zorganizowanych w postaci debat Pro/Contra, ponieważ daje to Państwu możliwość wyciągania własnych wniosków w oparciu u argumenty ekspertów. Jak zwykle w Łodzi poświęcimy nieco czasu immunoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem immunoterapii podjęzykowej.
Wreszcie na koniec, chcę Państwa zaprosić na wykład dotyczący zaburzeń oddychania podczas snu. Problem jest poważny, dotyczy coraz częściej nie tylko dorosłych ale i dzieci.

Spotkajmy się w Łodzi, bez krawatów!

Prof. zw. dr. hab. n. med. Rafał Pawliczak
Przewodniczący Komitetu Naukowego ABK 4.0